İTF ÜROLOJİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Bizimle İletişime Geçin

İstanbul Tıp Fakültesi

Üroloji Ana Bilim Dalı

Endoskopi Ünitesi

Endoskopi ünitesinde gerekli müdahaleler genel veya lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Burada ayrıca küçük cerrahi girişimler için ayrı bir masa bulunmaktadır. 2008 yılı başında Endoskopi bölümündeki tüm ekipman yenilenmiş ve her türlü müdahale daha uygun ve güncel aletlerle yapılabilir hale gelmiştir.   Endoskopi ünitesinde her yıl ortalama 1500 civarında sistoskopi, URS, Üretrotomi intern, endoskopik dilatasyon, küçük TUR’lar, subüreterik injeksyonlar gibi ayaktan veya kısa süreli yatış gerektiren girişimler yapılmaktadır. Bu müdahalelerin yaklaşık 300’ü çocuklara yönelik müdahalelerdir. Endoskopik girişimde veya küçük cerrahi girişimde bulunulan hastalar 6 yataklı servisde müdahale sonrası hemşire gözetiminde kalmaktadırlar. Bu bölümde 2 üroloji asistanı, 2 hemşire ve 1 personel görev almaktadır. Endoskopi ünitesi dahilinde bulunan ultrasonografi biriminde 3.5 ve 7.5 MHz probları bulunan ultrasonografi cihazı ile her tür üriner ultrasonografi haricinde transrektal ultrasonografi de yapılabilmektedir. Transrektal probe rehberliğinde prostat biyopsileri ultrasonografi biriminde senede 500 civarında olmak kaydıyla yapılmaktadır.

Online Randevu Alın

İstanbul Tıp Fakültesinden Online Randevu alarak konusunda uzman ekibimize muayene olabilirsiniz.

ONLINE RANDEVU