İTF ÜROLOJİ AMELİYATHANELER

İstanul Tıp Fakültesi

Üroloji Ana Bilim Dalı

Ameliyathaneler

Üroloji anabilim dalı’na ait iki adet ameliyathane bulunmaktadır. Operasyon masaları her türlü manevraya olanak sağlayan hareketli masalar olup, lombotomi veya jinekolojik pozisyonda operasyonlar yapılabilmektedir. Ameliyathanede laparoskopik operasyonlar ve endoskopik girişimler için gerekli her türlü ekipman bulunmaktadır. Yapılan operasyonlar endovizyon cihazı ile eğitim alan kişilerce de takip edilebilmektedir. Bu cihaz görsel eğitim için son derece önemli olup, kliniğimizde asistan eğitimi için önemle kullanılmaktadır. Buna ilaveten bölümümüzün sahip olduğu operasyon mikroskobu ile her türlü mikrocerrahi girişim yapılabilmektedir.

Online Randevu Alın

İstanbul Tıp Fakültesinden Online Randevu alarak konusunda uzman ekibimize muayene olabilirsiniz.